Botanica

Alto-sax, piano and soundtracks

Beumer & Sitters

 

Live recording Sitters & Beumer. Theater Kikker 4 juni 2002

Botanica

For alto-saxophone, piano and soundtrack (2002)   The famous biochemics and cel biologist Rupers Sheldrake talkes of experiments where he proves that plants, trees can communicate with each other. The warn each other, give advise, etc. I tried to imagine this world. A society we can’t hear or see in our dimension.   The work is written for the duo Beumer and Sitters in commision of the Fund for the Creation of Art  

 

Voor altsaxofoon, piano en klanksporen. (2002)   De bekende biochemicus en celbioloog Rupert Sheldrake spreekt van experimenten waaruit blijkt dat planten met elkaar kunnen communiceren. Ze waarschuwen elkaar, geven tips door, etc. Deze wereld heb ik me proberen voor te stellen. Een maatschappij hoorbaar maken die niet te horen is want de communicatie speelt zich af in een voor ons onbekend dimensie.   Het werk is geschreven voor het duo Sander Beumer (sax) en Sidney Sitters.  In opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst.