Kwaad Bloed

ensemble, tenor and soundtracks

Basho Ensemble
dir. Jurten Sligter
Tenor: Marcel Beekman

live recording Gebouw voor de Kunsten Utrecht

Kwaad Bloed “Mauvais Sang” ( “bad blood”)

the Basho ensemble.

After reading a number of works from “A Season in Hell” – une saison en enfer – I got the image of a poet who lives ranting, raving, frothing seeking his necktie that he had to have or sunglasses that he has on his forhead sit. He need only look in the mirror. Lifelong around banging in search of himself, to God, to enlightenment, to sense.

His motto: we have guidance for a divine melody that we can not hear. Constantly in different ways through poems, work, alcohol, drugs, alchemy, mathematics, music … looking for this song.

See everything as means to communicate with the astral world.

 

Quotes from the prose-poems Mauvais sang (bad blood – from “A Season in Hell”) I take as a starting point.

I use alchemy as a metaphor for these quotes, and imagination of his quest. To search for the alchemical gold (enlightenment) through various experiments.

The work consists of a vigorous mixing of different metals. A work full of associations and exclamations. A bubbling, periodically exploding pot. Sudden interruptions. A friable composition, held together by rhythmic pulses. Obsessive.

In the distance, barely audible melody in the strings. This melody is heard as the rest, the guidance is silent.

Is gold found?

 

 

Instrumentation:

tenor,

flute (picc), oboe, clarinet Bb, bassoon, ,

horn, trombone,

2 violins, viola, cello, contrabass,

percussion(1 player),

piano and tape

Une saison en enfer

 

Kwaad Bloed (“Mauvais Sang”,) 

voor het Basho-ensemble.

Na het lezen van een aantal werken uit “een seizoen in de hel” -Une saison en enfer kreeg ik het beeld van een dichter die zijn hele leven vloekend, tierend, schuimbekkend op zoek is naar zijn stropdas die hij al om heeft of zonnebril die hij op zijn hoofd heeft zitten. Hij hoeft alleen maar in de spiegel te kijken. Een leven lang om zich heen slaand op zoek naar zichzelf, naar god, naar verlichting, naar zin.

Als motto: wij zijn begeleiding voor een goddelijke melodie die wij niet kunnen horen. Voortdurend op verschillende manieren via gedichten, werk, alcohol, verdovende middelen, alchemie, wiskunde, muziek …op zoek naar deze melodie.

Alles zien als middel te kunnen communiceren met de astrale wereld.

Citaten uit de proza-gedichten Mauvais sang, (uit: “Une saison en enfer”)neem ik als uitgangspunt (zie bijlage).De alchemie gebruik ik als metafoor voor deze citaten, als verbeelding van zijn zoektocht. Op zoeken naar het alchemische goud (verlichting) via diverse experimenten.

 

Inhoudelijk

Het werk bestaat uit een heftig mengen van verschillende metalen. Een werk vol associaties en uitroepen. Een borrelende, periodiek ontploffende kookpot. Plotselinge interrupties. Een brokkelige compositie, bijelkaar gehouden door ritmische pulsen.

Obsessief.

In de verte, nauwelijks hoorbaar een melodie in de strijkers. Deze melodie is alleen te horen als de rest, de begeleiding, stil is.

Wordt het goud gevonden?

 

Instrumentation:

tenor,

flute (picc), oboe, clarinet Bb, bassoon, ,

horn, trombone,

2 violins, viola, cello, contrabass,

percussion(1 player),

piano and tape