Mano: Dito Medio

piano trio

Osiris Piano Trio

toelichting

Deze compositie maakt deel uit van een zestal composities voor pianotrio onder de titel “Mano” ( hand).

Mano

De hand is het mooiste deel van het menselijk lichaam. De mens had nooit mens kunnen worden zonder de handen. Een vernuftig lichaamsdeel waarbij het geheel veel meer is dan de som der delen. Door samenwerking van de vingers kunnen de mooiste kunstwerken gemaakt en de meest verschrikkelijke gruweldaden gepleegd worden.

Aan de hand zitten vijf vingers die elk een totaal eigen karakter hebben. Karakters die ook terug te vinden zijn in de persoonlijkheid van de mens.

Dito Medio (middelvinger)

Deze vinger personifieert het primitieve, banale, ordinaire, sexuele, gewelddadige (up yours), het streven naar macht en materie in de mens. Een belangrijk deel van de mens. De vinger staat daarom niet voor niets in het midden en is de langste. Er zit weinig beschaving in deze vinger en het is daarom misschien wel de eerlijkste van de vijf.

 

 

 

Dito Medio is written for the Osiris Pianotrio

 

Program

This composition is part of a larger composition in progress; “Mano” (hand).

 

Mano

 

                           

One of the most beautifull part of the human body is the hand. Man never could developed the way we did without this part. It played a great role in the evolution. By